Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Specialsnickeri i Staffanstorp

Sliparebackens Finsnickeri AB
Org.nr: 556955-8579
Bolaget ska som huvudsaklig verksamhet bedriva möbelsnickeri, inredningssnickeri och specialsnickeri samt därmed förenlig verksamhet.