Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Specialsnickeri i Sjöbo

J N Snickeri AB
Org.nr: 556817-7413
Bolaget ska bedriva snickeri med inriktning mot specialsnickeri och därmed förenlig verksamhet.
Jans Specialsnickeri AB
Org.nr: 556334-9595
Bolaget ska bedriva snickerirörelse samt uthyrning av snickerimaskiner och därmed förenlig verksamhet.