Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Specialsnickeri i Norsborg

Jiwes Modell & Snickeri AB
Org.nr: 556806-6921
Bolaget skall bedriva verksamhet inom specialsnickeri, inredningar och därmed förenlig verksamhet.