Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Specialsnickeri i Klagstorp

Raspet Specialsnickeri AB
Org.nr: 556915-0336
Bolaget skall bedriva byggverksamhet såsom renovering, montering och snickeriarbeten samt därmed förenlig verksamhet.