Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Specialsnickeri i Kalmar

Snickerima AB
Org.nr: 556434-0031
Bolaget skall bedriva specialsnickeri och inredingar inom trä och metall, samt därmed förenlig verksamhet. Dessutom ska byggnadsverksamhet bedrivas.