Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Specialsnickeri i Jönköping

Larssons Specialsnickeri AB
Org.nr: 556601-7579
Bolaget skall bedriva trätillverkning, köp och försäljning av möbler och möbeldetaljer, utföra dykarbeten, handel med värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.