Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Specialsnickeri i Hönö

Hönö Specialsnickeri AB
Org.nr: 556681-6012
Bolaget ska bedriva snickeri, ny-, till- och ombyggnad av fastigheter och båtar samt äga och förvalta kapital, fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.