Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Specialsnickeri i Hjärnarp

Kulla Träteknik AB
Org.nr: 556505-7915
Bolaget skall bedriva specialsnickeri, tillverkning och försäljning av träprodukter, samt därtill hörande verksamhet.