Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Specialsnickeri i Göteborg

Impulsteknik Elinstallation AB
Org.nr: 556161-9791
Bolaget ska driva elektrisk installationsrörelse, bedriva handel med elektriska produkter, köpa, sälja, äga och förvalta värdepapper och fast egendom, bedriva specialsnickeri och inredningar inom trä och metall samt bedr ...