Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Specialsnickeri i Gärsnäs

Björks Hantverkare AB
Org.nr: 556705-5891
Bolaget ska bedriva byggnadsverksamhet, specialsnickeri, fastighets- och städservice, konsultverksamhet inom träindustrin, legoarbeten inom lantbrukssektorn, musikproduktion, äga och förvalta fast egendom samt därmed för ...