Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Specialsnickeri i Falköping

Conlon SpecialSnickeri AB
Org.nr: 556478-3156
Bolaget skall bedriva snickeri och försäljning av bearbetade trä produkter, dels att äga och förvalta fastigheter, dels att äga, förvalta och bedriva handel i aktier eller andra värdepapper, och dels att upplåta viss lös ...
LA Specialsnickeri AB
Org.nr: 556898-9841
Inredningssnickeri och montage jämte annan därmed förenlig verksamhet.