Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Specialsnickeri i Bromma

Metro Snickeri AB
Org.nr: 556587-0986
Bolaget skall bedriva inrednings- och specialsnickeri samt idka byggnadsrörelse och fastighetsförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.