Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Spa i Påarp

Polyfaser Sweden AB
Org.nr: 556841-5227
Bolaget ska bedriva försäljning och installationer av pooler och spa, att förvalta värdepapper och fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Svenska Spa Sverige HB
Org.nr: 969683-8441
Handel och försäljning samt tillverkning av massage- och spa-kar.