Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Solpaneler i Vallentuna

GT ENGINEERING SWEDEN AB
Org.nr: 556964-7976
Bolaget ska sälja, importera, exportera samt bedriva underhåll av atmosfäriska vattengeneratorer för att utvinna dricksvatten ur luften, utrustning, produkter och resevdelar för VVS, luft- konditionering och värmeväxlare ...