Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Solpaneler i Norrköping

Invimpex AB
Org.nr: 559022-8358
Bolagets verksamhet ska vara att styra grupper inom utveckling av inköp, försäljning, uppförande av vindgeneratorer, mätningar med drönare återanvändbar energi såsom solpaneler, vindgeneratorer och samt flygningar av obe ...
Solar Lab Sweden HB
Org.nr: 969725-5876
Import och försälning av solceller, solpaneler, solfångare, utbildnings- och laborationssatser om förnybr energi (sol, vind och vatten), försälning ska ske hem ifrån via internet (e- handel)