Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Solpaneler i Lidingö

Stockholm smart bygg AB
Org.nr: 556987-4976
Bolaget ska bedriva arbeten inom byggbranchen såsom om- och tillbyggnationer, bygginstallationer, slutbehandling av byggnader, takarbeten och försäljning av renoveringsmaterial. Bolaget ska även bedriva försäljning och i ...