Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Solpaneler i Långshyttan

Ved och Solteknik i Långshyttan AB
Org.nr: 556402-5160
Bolaget skall bedriva försäljning inom- och utomlands av solpaneler, VVS-material, pannor och ackumulatortankar samt tillverkning av solpaneler ävensom idka därmed förenlig verksamhet.