Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Solpaneler i Karlstad

Pellnor Engineering AB
Org.nr: 559025-5872
Konsultföretag som säljer tjänster inom process- och produktutveckling samt kvalitetsarbete, främst till företag som tillverkar solpaneler samt material och komponenter till solpaneler, främst i Norge. Sekundär verksamhe ...