Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Solpaneler i Göteborg

Solkungen AB
Org.nr: 556710-6280
Bolaget ska bedriva försäljning, forskning, utveckling, import och export av solenergiprodukter, solfångare, solpaneler, för- säljning óch odling av frukt och grönt samt därmed förenlig verksamhet.