Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Solpaneler i Bålsta

Bålsta Solenergi AB
Org.nr: 556973-1531
Bolaget ska bedriva försäljning och montage av solpaneler samt idka därmed förenlig verksamhet.