Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Solpaneler i Arvika

Sustainable Planet AB
Org.nr: 556760-0670
Bolaget ska bedriva handel med ljusarmaturer och andra tekniska apparater som drivs med förnyelsebara energikällor såsom vind och solkraft, ex. lyktstolpar, solpaneler för uppvärmning av hus och uppvärmning av vatten til ...
Warm-Ec Scandinavia AB
Org.nr: 556738-2733
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att köpa in, tillverka, lagerhålla, marknadsföra och sälja solpaneler, kompletta solenergisystem, andra energibesparande produkter och system, dörrar, fönster och annat byggna ...