Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Solglasögon i Leksand

Soffta Co AB
Org.nr: 556940-7710
Bolaget ska bedriva handel med ved och vedprodukter samt bedriva handel med sällanköpsvaror företrädesvis solglasögon, och därmed förenlig verksamhet.