Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snöskottning i Luleå

Alltjänst i Gammelstad HB
Org.nr: 969740-9184
Tjänster till privatpersoner, såsom snöskottning, grönytesskötsel, målning, trädfällning.
FM Multiservice HB
Org.nr: 969765-3773
Serviceverksamhet i och utanför hemmet såsom gräsklippning, däckbyten, snöskottning även hjälp vid tidsbrist att ta bilen till besiktning eller service.
HBet Alviks Tak och Fasad
Org.nr: 916597-3109
Omläggning, målning och reparation av tak. Snöskottning från tak. Byte av panel på trähus.
L.M. Luleå Maskin AB
Org.nr: 556841-9997
Föremålet för bolagets verksamhet är väg, gräv och schaktarbeten, snöskottning, lastning, lossning, transporter med entreprenad- maskiner samt uthyrning av entreprenadmaskiner och därmed för- enlig verksamhet.
Luleå Last & Grävmaskiner AB
Org.nr: 556684-7603
Bolaget ska bedriva väg, gräv och schaktarbeten, snöskottning, lastning, lossning, transporter, uthyrning av entreprenadmaskiner, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Skare Skapa bygg & badrum AB
Org.nr: 556655-3409
Uthyrning av lokaler. Renovering, om- och tillbyggnad, städning, gräsklippning, snöskottning och hemnära tjänster hos företag och privata. Konsertarrangemang.