Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snöskottning i Gävle

Curt Tidlund AB
Org.nr: 556874-9922
Aktiebolaget ska bedriva entreprenad med maskintjänster såsom markplanering, snöskottning, godshantering.
Enanders Plåt AB
Org.nr: 556844-1256
Bolaget ska bedriva byggnadsplåtslageri som utför bland annat takarbeten åt både företag och privatpersoner. Företaget utför också andra byggtjänster samt tjänster såsom snöskottning.
IFB SERVICE AB
Org.nr: 556876-7734
Industri, bygg och fastighetsservice: Där vi inom pappers- industrin och stålindustrin kommer att utföra arbete inom montering, svetsing och reparationer. Inom bygg kommer vi utföra arbete som nybyggnationer, ombyggnatio ...
Lasse Söderberg Entreprenad AB
Org.nr: 556490-8563
Bolaget ska bedriva entreprenad med maskintjänster såsom transporter, markplanering, snöskottning, godshantering.