Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snöskottning i Blentarp

Blentarps Byalags Ekonomiska förening
Org.nr: 769627-7792
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att erbjuda rabatter på bränsle, byggmaterial, byggarbete, snöskottning och försäkrings premier. Föreningens ekonomiska verksamhet består i a ...