Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snöskottning i Blackstad

Göran Stiengs Skogstjänst AB
Org.nr: 556879-0066
Bolaget ska bedriva i huvudsak skogstjänster, så som manuell röjning, huggning och plantering samt därmed förenlig verksamhet. Samt vissa fastighetstjänster så som trädfällning, träd-,häck-, gräs-,buskklippning och snösk ...