Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snöskoter i Tullinge

Fjällbäcken Tullinge AB
Org.nr: 556242-5073
Aktiebolagets verksamhet ska vara att driva byggnadsentreprenads- verksamhet med inriktning främst på isoleringsverksamhet för värme och kyla, köp och försäljning av bygg och entreprenad- maskiner och byggmaterieler, kon ...