Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snöskoter i Ljusdal

JKR Fritid AB
Org.nr: 556863-5873
Bolaget ska bedriva handel, service och reparationer av motor- fordon (MC, ATV och snöskoter) samt fritidsprodukter och därmed förenlig verksamhet.