Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snöskoter i Idre

Kopparlängan AB
Org.nr: 556727-0805
Bolaget ska bedriva drift av hotell, restaurang och bar, uthyrning av snöskoter, skidor, anordnande av fester, konferenser och utflykter och därmed förenlig verksamhet.
Snöskoter Område Norra Dalarna, EF
Org.nr: 769606-5825
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillskapa, underhålla och driva skoterleder inom Älvdalens kommun i ett skoterledsnät, i samverkan med angränsande kommuner. Skoterledsnä ...