Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snöröjning i Sorunda

Allbygg Sthlm AB
Org.nr: 556984-3930
Bolaget ska bedriva alla förekommande byggentreprenader såsom om- och tillbyggnad, rot-arbeten, murning, plattsättning, byggservice samt bedriva lättare snöröjning och snöplogning och därmed förenlig verksamhet.
Cicci & Eric Creative HB
Org.nr: 969746-3272
Grafisk design, web, foto, text och därmed förenlig verksamhet. Snöröjning, vägunderhåll, trädfällning, skog och trädgårdstjänster och därmed förenlig verksamhet.
LR Entreprenad AB
Org.nr: 556936-8037
Bolaget skall bedriva Snöröjning, markarbeten, gräsklippning, transport, bygg- och snickeriarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Sisab Sven Inge Söderholm AB
Org.nr: 556099-9764
Bolaget skall bedriva tillverkning, försäljning och uthyrning av båtar samt båt- och fartygstillbehör, reparation av båtar och andra marina arbeten, renovering av skidor, smides- och mekanisk verkstad, fastighetsskötsel ...