Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickeri i Norrköping

AB Super-X
Org.nr: 556572-4936
Bolagets verksamhet är att bedriva import och distribution till återförsäljare och slutkunder av motorcyklar samt reservdelar och tillbehör, handel med verkstadsmaskiner, konsultationer inom hantverk såsom måleri, tapets ...
Bygg & Snickeri i Norrköping AB
Org.nr: 556717-4619
Bolaget ska utföra byggnationer, snickerier och inredningslösningar för kunders räkning. Bolaget ska också kunna äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Börkéns FörvaltningsAB
Org.nr: 556479-9624
Bolaget skall utföra alla typer av måleriarbeten, även snickeri, mattläggning och städning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Dessutom ska bolaget kunna äga och förvalta värdepapper samt fastigheter.
GVT Entreprenad AB
Org.nr: 556968-1223
Bolagets verksamhet består av målning, snickeri, mur- puts- och plattsättning samt även städning och därmed förenlig verksamhet.
Hedlund Mät och Beräkning AB
Org.nr: 556527-0344
Bolaget skall bedriva mät- och beräkningsverksamhet inom industri och byggnation, snickeri- och byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
JLM Snickeri och Bygg HB
Org.nr: 969739-9559
Snickeriverksamhet.
JMK Division Betong AB
Org.nr: 559004-0043
Betong renovering, gjutning i olika plattformer och garage, snickeri, murning, putsning av fasad och vägg, målning, byggstäd, montage, balkongrenovering, kakling av väggar och golv.
Kingdom Work AB
Org.nr: 556939-9248
Bolaget ska bedriva allservice inom byggbranschen såsom reno- vering, skötsel, reparationer, måleri, snickeri, takarbeten, tvätt och städ, villaservice, bemanning, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksa ...
Lars-Åke Svantesson Produktion AB
Org.nr: 556439-9839
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom musik-, nöjes- och underhållningsbranschen, underhållningsverksamhet inom främst musiksektorn, förlagsverksamhet inom film, litteratur och musik, tillhandahålla producenttjäns ...
Listigt HB
Org.nr: 969697-0004
Snickeri och design. Kurser och föreläsningar. Verksamhetsplanering och organisationsutveckling.
MS Finsnickeri AB
Org.nr: 556920-6849
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva snickeri- verksamhet och därmed förenlig verksamhet.
NTB, Norrköpings Trä och Betong AB
Org.nr: 556598-7871
Bolaget ska bedriva byggverksamhet såsom snickeri, golvläggning, övrig byggentreprenad samt med förenlig verksamhet.
Roger Strömfors Måleri och Alltjänst AB
Org.nr: 556793-3808
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva måleri-, snickeri- och byggnadsarbete samt därmed förenlig verksamhet. Arbete med montering-, nedmontering och uthyrning av byggnadsställningar samt därmed förenlig verksa ...
Ulm's Snickeri AB
Org.nr: 556529-4971
Bolaget skall bedriva snickeriverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Åby Snickeri i Norrköping AB
Org.nr: 556658-6359
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av snickerier, tillverka och sälja inredning till kommersiella lokaler samt utföra därmed förenliga uppdrag såsom montering, konsultation och utbildning. Bolaget skall ä ...
Östgöta Golvidé AB
Org.nr: 556984-1520
Företagets verksamhet består av: 1) Golv- och mattläggning inklusive våtrumsmattor på golv och vägg. Samt slipning av trä- och parkettgolv. Samt sättning av klinkers. 2) Snickeri- och byggverksamhet. 3) Design och inredn ...