Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickare i Tranås

Benny Gransing Snickeri & Inredning AB
Org.nr: 556433-0115
Bolaget skall bedriva snickeriarbeten och butiksmontering och därmed förenlig verksamhet.
Endins Bygg AB
Org.nr: 556951-0786
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet, handel med byggnadsvaror samt uthyrning av anläggningsmaskiner inom bygg- och anläggningsbranschen. Därutöver skall bolaget äga och förvalta lös och fast egendom samt idka där ...
Fönsterrenovering i Tranås HB
Org.nr: 969628-9199
Fönsterrenovering.
Giab Concept AB
Org.nr: 556727-1829
Aktiebolaget ska bedriva butiksbyggnationer, butiksmonteringar, mässbyggnationer och timmerhusbyggnationer samt därmed förenlig verksamhet.
Inredningsmontören i Wimmerby AB
Org.nr: 556840-1813
Aktiebolaget ska bedriva snickeri- och byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
J. Lifström AB
Org.nr: 556828-4557
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva entreprenad inom måleri, fönsterrenovering och snickerier och därmed förenlig verksamhet.
Johan Wennerlund AB
Org.nr: 556858-8973
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggverksamhet, fastighetsskötsel, bemanningsverksamhet, värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet.
K J Karlsson Bygg AB
Org.nr: 556834-2249
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva montering och byggnationer av hus, handel med byggvaruprodukter, fastighets- förvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Karlssons Fastighetsrenovering i Tranås AB
Org.nr: 556491-1674
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fastighets- renovering, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Linnérsgården AB
Org.nr: 556742-7934
Bolaget äger och förvaltar aktier i bolag som bedriver bygg och måleriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget äger och driver skog- och betesfastighet och därmed förenlig verksamhet.
Marcus Samuelsson Bygg & Hantverk AB
Org.nr: 556976-1009
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggnadsrörelse samt därmed förenlig verksamhet.
MM Allmontage AB
Org.nr: 556903-2344
Företaget kommer bedriva montering av butiker och byggnation.
Mässbolaget i Tranås AB
Org.nr: 556313-9400
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggnation av mässmontrar, uthyrning av ljud- & ljusanläggningar och utrustning till mässor och utställningar och därmed förenlig verksamhet.
Per Gustafsson Mark & Entreprenad AB
Org.nr: 556743-6828
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva mark- och anläggningsarbete, bygg- och inredningsmontage samt därmed förenlig verksamhet.
Shape UP i Tranås AB
Org.nr: 556421-0796
Bolaget ska bedriva motionsanläggning och restaurangverksamhet, måleri- och byggnadsverksamhet på entreprenad, samt därmed förenlig verksamhet.
SWEDMA Import AB
Org.nr: 556906-5302
Bolaget ska bedriva import och montering av fönsterprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Tenbäckens Bygg och Betong AB
Org.nr: 559012-0571
Aktiebolaget ska utföra arbeten inom bygg, betong, markanläggning, asbest och sanering samt därmed förenlig verksamhet.
TGM Bygg AB
Org.nr: 556967-9771
Aktiebolaget ska utföra byggnads- och reparationsarbeten på bostadshus, andra byggnader, vägbroar och tunnlar samt bedriva förvaltning av fastigheter och kapital jämte därmed förenlig verksamhet.
Tranås - Torpa Bygg AB
Org.nr: 556852-6924
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Tärnåsens Byggnads AB
Org.nr: 556776-3205
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggnadsrörelse samt därmed förenlig verksamhet.