Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickare i Motala

Ankarberg Bygg AB
Org.nr: 556940-3966
Föremålet för bolagets verksamhet är byggnadsarben samt därmed förenlig verksamhet.
Besiktningbygg Peter Lorentzson AB
Org.nr: 556835-2420
Bolaget ska bedriva teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik samt annan därmed förenlig verksamhet.
Bygg & Betongteknik i Motala AB
Org.nr: 556830-0072
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggverksamhet, snickeriarbeten, takläggning samt därmed förenlig verksamhet.
CSL i Motala AB
Org.nr: 556849-4560
Bolaget ska bedriva nöjesarrangement och upplevelseverksamhet, byggnadsverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.
Flamax HB
Org.nr: 969760-2937
Städning, åkeri (transportbyrå), byggrenovering, turism, lantbruk, kafé och restaurangrörelse samt tillverkning och försäljning av livsmedel.
Hessleberg Industri AB
Org.nr: 556762-9570
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva träförädling samt därmed förenlig verksamhet.
Home Paradise Motala - HBet
Org.nr: 969774-7989
Importera kvalitativa bygg produkter ifrån Polen för att sedan bedriva försäljning till privatkunder och byggföretag av, exempel: fönster och dörrar. Även erbjuda installation och montage av fönster, dörrar, golv, träfas ...
Kooperativet Grenverket, EF
Org.nr: 769617-8537
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att: * Kooperativet erbjuder arbete och arbetspraktik för medlemmar och personer inom föreningens verksamhet. * Verksamhet bedriver hushållsn ...
MJ Konsult i Motala AB
Org.nr: 556989-7167
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning och installation av måttbeställda fönster och dörrar.
Motala Däck & Mc Teknik AB
Org.nr: 556879-2393
Aktiebolaget skall bedriva däck, bil och mc reparationer, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Motalas Sjömack i Södra Hamnen AB
Org.nr: 556804-3649
föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva byggverksamhet, camping, café- och bensinstationsrörelse, innefattande detaljhandel och därmed förenlig verksamhet.
Nilsson & Almsin Bygg och Lantbruk AB
Org.nr: 556687-1827
Bolaget skall bedriva byggverksamhet och lantbruk samt annan därmed förenlig verksamhet.
Q i Motala AB
Org.nr: 556734-9716
Bolaget ska bedriva snickeriarbeten såsom till möbler, emballage, bygg-, montering- och rivningsarbeten samt därmed förenlig verksamhet. Bedriva lagerhantering och logistikarbeten samt därmed förenlig verksamhet. Bedriva ...
Signar Bygg AB
Org.nr: 556614-7947
Bolaget skall bedriva byggnation, äga och förvalta fastigheter samt handel med väärdepapper, jämte därmed förenlig verksamhet.
Staavs Bygg i Motala AB
Org.nr: 556784-5135
Bolaget ska bedriva byggnadssnickeriarbeten samt annan därmed förenlig verksamhet.
Swärdh Entreprenad i Motala AB
Org.nr: 556636-8972
Bolaget skall bedriva måleri- och byggnadsarbete, arbete inom verkstadsindustrin samt utföra budtransporter och därmed förenlig verksamhet.