Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Snickare i Grödinge

Favorista AB
Org.nr: 556671-3649
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, lokalvård samt annan därmed jämförlig verksamhet.
Lycksjön Invest AB
Org.nr: 556874-8171
Aktiebolaget ska bedriva bygg och anläggningsarbeten, små och stora byggentreprenader med egen och inhyrd personal samt bedriva förvaltning och ägande av värdepapper och fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
Midér & Partner KB
Org.nr: 969630-7926
Konsultverksamhet inom data och ekonomi. Tillhörande handel inom databranschen samt därmed förenlig verksamhet.
NRS VVS AB
Org.nr: 559010-3197
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva VVS-, rivnings- och snickeriarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
NäsGård Invest AB
Org.nr: 556874-8163
Aktiebolaget ska antingen i egen regi eller via dotterbolag, bedriva bygg och anläggningsarbeten, små och stora bygg- entreprenader med egen och inhyrd personal, affärsrörelse inom guldsmeds- och juvelerarbranschen, kons ...
Rosenhill Snickeri AB
Org.nr: 556623-5635
Bolaget skall bedriva bygg- och snickeri samt därmed förenlig verksamhet.
Sthlm Betonghåltagning AB
Org.nr: 556841-5193
Aktiebolaget ska bedriva borrning och sågning av betong, sten, granit och tegel. ROT av hus och lägenheter. Renovering av badrum, golvläggning, trä och keramik.
STHLM Kakel o Byggdesign HB
Org.nr: 969757-2601
Plattsättning, bygg, snickeriverksamhet, inredningsdesign. Snöskottning. Städning.
Teambuilding Sehem AB
Org.nr: 556776-0896
Bolaget ska bedriva bygg och entreprenadverksamhet, personaluthyrning och rekrytering, äga och förvalta värdepapper och fastigheter, utveckling, försäljning och förlagsverksamhet av programvaror och spel, försäljning av ...
Wahlqwist Bygg & Undertak AB
Org.nr: 556906-0428
Aktiebolagets verksamhet är byggverksamhet med inriktning på ombyggnationer, nybyggnationer, snickeriarbeten, akustik och annan liknande verksamhet.