Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Smycken i Enskede

AB Rosen Trädgårdar och Ting
Org.nr: 556965-3123
Bolaget ska utföra design, uppbyggnad och vård av trädgårdar, bedriva design och tillverkning av konsthantverk i silver och andra metaller, samt sten- och textilhantverk och därmed med förenlig verksamhet.
Bleckra AB
Org.nr: 556812-7319
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva hälso- och sjukvård, värdepappers- och fastighetsförvaltning, även konsultationer inom administration och ekonomi samt handel med konst, smycken, möbler och antiki ...
Flux & Solder AB
Org.nr: 559010-0938
Föremålet för bolagets verksamhet är design, tillverkning och försäljning av smycken samt konsultverksamhet inom smyckesdesign och därmed förenlig verksamhet.
Friman Business Innovation AB
Org.nr: 556595-2479
Bolaget skall bedriva managementkonsultning samt äga och förvalta lös och fast egendom, köp, försäljning och design av smycken ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
INVIA KB
Org.nr: 969662-6465
Handel med samt in- och uthyrning och förvaltning av lös egendom såsom nyttjanderätter, valutor, byggnader på annans grund, värdepapper samt andra förmögenhetsrättsliga rättigheter såsom fordringsrätter, andelsrätter och ...
Lavish Design AB
Org.nr: 556727-7339
Föremålet för bolagets verksamhet är tillverkning av smycken och accessoarer. Bolaget kommer att verka som distributör, men även bedriva detaljistförsäljning och export av egna tillverkade smycken och accessoarer. Vidare ...
LD Smycken HB
Org.nr: 969761-3074
Försäljning av smycken på internet.
Pure and Dapper Sthlm HB
Org.nr: 969749-8450
Butiks- och internethandel med kläder, skor och smycken.
Vendibelle AB
Org.nr: 556997-6680
Bolaget ska bedriva e-handel med konsumentprodukter inom bland annat områdena skönhet och hälsa, smycken, accessoarer, heminredning, leksaker och sport och fritid samt marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.