Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Smörjning i Piteå

Däckterminalen i Sundsvall AB
Org.nr: 556207-4392
Bolaget skall bedriva gummiverkstad, utföra smörjning och servicearbeten, bedriva uppfödning och tävling med travhästar samt äga och förvalta lös och fast egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.