Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Smörjning i Oxie

Electrolube Skandinavien AB
Org.nr: 556451-7224
Bolaget skall bedriva import och export av elektronikst styrd smörjning med tillbehör och service, uthyrning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.