Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Smörjning i Eskilstuna

Willy Bolander Smörj- & Oljeservice AB
Org.nr: 556426-4652
Bolaget skall bedriva underhåll, smörjning och oljebyten på tunga fordon, krantjänstarbeten, lastbilstransporter, fotografering, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.