Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Smörjning i Dingle

Dingle Fjärrfrakt AB
Org.nr: 556186-3845
Bolaget skall utföra godstransporter samt smörjning, tvätt, reparation och övrig service av främmande fordon ävensom idka därmed förenlig verksamhet.