Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skyltar i Södertälje

ABTC Företagen AB
Org.nr: 556590-0056
Aktiebolaget ska bedriva rekonditionering av fordon, försäljning av bildekor, skyltfönsterdekor och skyltar, elektronikarbeten i fordon och försäljning av där erforderlig utrustning, arrangera motorsportsevenemang samt b ...
ELPA Kontorsbutiken AB
Org.nr: 556602-3098
Bolaget skall bedriva handel med kontorsmaterial, rit och plottermaterial, import av kontorsmaterial samt rit och plottermaterial, framtagning av tryckalster, reklamtryck, profilkläder samt dekaler, framställning av affi ...
Jimmy Jardefalk AB
Org.nr: 556725-7455
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva rekonditionering av fordon, försäljning av bildekor, skyltfönsterdekor och skyltar elektronikarbeten i fordon och försäljning av där erfoderlig utrustning, arrangera motorspo ...
Parkeringsservice Svenska AB
Org.nr: 556602-8899
Bolaget skall bedriva verksamhet inom parkeringstjänst och parkeringsövervakning, försäljning, reparation och underhåll av parkeringsutrustning och skyltar, bevakningsverksamhet, förvaltning och handel med värdepapper sa ...
PS Montage & Dekor AB
Org.nr: 556905-2946
Bolaget skall bedriva verksamhet som avser skylt- och folie- montage, tillverkning av skyltar och folie samt allt som har samband därmed.