Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skyltar i Norrtälje

ENOTEX HB
Org.nr: 916642-6313
BYGGVERKSAMHET, MONTERING AV SKYLTAR OCH VÄXTHUS, SKOGSBRUKS- OCH MARKARBETEN
Görla Företagsby EF
Org.nr: 769611-1330
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen när det gäller inköp av varor, t.ex. bredband, larm- system, gemensamma rabattavtal för drivmedel etc. samt reklam och tjänster såsom gemensam anno ...
Ingenjörskopia i Norrtälje AB
Org.nr: 556650-4972
Bolaget ska producera reklam och skyltar samt tillhandahålla tjänster inom kopiering och därmed förenlig verksamhet.
NL Tryck AB
Org.nr: 556937-3995
Bolaget ska utföra tryckeri på kläder, skyltar och bilar, reparation av tryckerimaskiner, handel och reparation med bilar samt därmed förenlig verksamhet.
Suntec Norrtälje AB
Org.nr: 556792-8048
Föremålet för bolagets verksamhet är tillverkning och montering av solskyddsfilm, säkerhetsfilm, skyltar, dekaler och därmed förenlig verksamhet.