Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skyltar i Kungshamn

Skyltmakarna i Kungshamn AB
Org.nr: 556746-7534
Föremålet för bolagets verksamhet är tillverkning och förmedling av skyltar, dekaler, visitkort och övrig reklam samt förvaltning av fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Stefan Andersson Konsult AB
Org.nr: 556421-0283
Bolaget skall bedriva försäljning av teknisk belysning, skärmtak och refuger, stål- och smidesarbeten samt ljusreklam, skyltar och skyltbelysning. Konsultverksamhet och service inom ovanstående områden samt därmed förenl ...