Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skyltar i Kungsängen

5050 Lotteriet AB
Org.nr: 556676-3610
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet som lotterianordnare samt tillverkning och försäljning av skyltar, handel och förvaltning av aktier och värdepapper och konsultverksamhet inom digital mediadistribution jämte därmed fö ...
Folie & Skylt Sverige AB
Org.nr: 556978-8564
Bolagets verksamhet är att bedriva montage av skyltar, handel och förvaltning av aktier och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Interword AB
Org.nr: 556340-1701
Bolaget skall utföra översättningar, framställa teknisk dokumentation, tillhandahålla datoriserade tjänster med avseende på språk- och markamdskommunikation, reklam och information i anslutning därtill, bedriva förlagsve ...
IQ System Of Sweden AB
Org.nr: 556831-7241
Bolaget ska bedriva tillverkning samt konstruktion av digitala skyltar jämte därmed förenlig verksamhet.
Mälker Reklam AB
Org.nr: 556432-1049
Bolagets verksamhet är tillverkning och försäljning av skyltar, projektledning inom skyltproduktion, digital media distribution, produktion av digitala skyltar samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter j ...
Skyltfab Stockholm AB
Org.nr: 556711-4540
Bolagets verksamhet ska vara att tillverka och montera skyltar och framställning av reklammaterial jämte därmed förenlig verksamhet.
Skyltmästeriet i Kungsängen AB
Org.nr: 556342-0107
Bolaget skall bedriva tillverkning av samt handel med och utföra montage av samt service på ljusanläggningar och skyltar, samt utföra om-, ny- och tillbyggnationsarbeten, samt friskvårdsverksamhet såsom kroppsvård, träni ...