Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skyltar i Kil

Alfa Neon Skyltfabrik AB
Org.nr: 556352-4908
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av skyltar samt idka annan härmed förenlig verksamhet.
Alfa-LED Finance AB
Org.nr: 556671-2658
Bolaget skall bedriva handel med skyltar samt LED-produkter inklusive finasiering av desamma, förvaltning av fastigheter och värdepapper och annan härmed förenlig verksamhet.
BA NEON & SKYLTMONTAGE AB
Org.nr: 556757-8348
Bolaget ska bedriva tillverkning och montage av skyltar, reparationer av fordon, förvalting av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
MIMPORTEX HB
Org.nr: 916911-7265
Montage av hissar, handikappshissar och dörröppnare. Försäljning av kassaregister, tillbehör för kassaregister, skyltar och stöldskydd för cyklar.