Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skyltar i Karlshamn

ALE-X i Blekinge AB
Org.nr: 556397-9011
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av skyltar samt övriga screen- och digitaltryckta varor samt förvaltning av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Scandium Consulting AB
Org.nr: 556612-0399
Bolaget skall bedriva båtcharter, tillverkning av skyltar samt förvaltning av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.