Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skyltar i Kalmar

CREO Skyltmontage AB
Org.nr: 556799-1327
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva montering av skyltar jämte därmed förenlig verksamhet.
Kalmar Skylt & Gravyr AB
Org.nr: 556431-2394
Bolaget skall bestå av tillverkning och försäljning av skyltar och butiksinredningar jämte därmed förenlig verksamhet.
M & M Leijon AB
Org.nr: 556369-6300
Bolaget skall bedriva konsultativa tjänster inom brand- och ut- rymningssäkerhet. Försäljning av vägledande markeringar. Projekt- ering och framställning av utrymningsplaner. Montering av skyltar och övrig förekommande v ...