Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skyltar i Järfälla

08 Sweden Global Trade HB
Org.nr: 969606-2604
Grafisk produktion samt försäljning av grafiska produkter. Etiketter, textiltryck, reklamartiklar, skyltar, banderoller, dekaler och digitaltryck. Import-export av alla sorters livsmedel, elektronik, textil, cyklar, bila ...
Eritech AB
Org.nr: 556510-5722
Bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter och värdepapper, tillhandahålla konsulttjänster inom managementområdet, bedriva försäljning och underhåll av skyltar och annan reklamverksamhet och därmed förenlig ...
Gunnar Mannerfeldt AB
Org.nr: 556918-0515
Bolaget ska bedriva tillverkning av inredningar, butiksmöbler, skyltar samt tillverkning av reklammaterial, tillverka och utfö- ra byggnationer av trailers för mobila utställningar, åkeriverk- samhet vad avser vägtranspo ...
Haga Expo AB
Org.nr: 556539-9564
Bolaget ska skapa olika marknadskanaler för olika tjänster och produkter inom reklam, samt tillverka skyltar och dekorationer, bedriva reklamaktiviteter och uthyrning av olika föremål i samband med marknadsbearbetning, s ...
Järfälla Profilfastigheter AB
Org.nr: 556433-6179
Bolaget skall utföra metall- och plåtarbeten inom industrin, tillverka skyltar samt äga och förvalta fast egendom jämte därmed förenlig verksamhet.
Järfälla Profilteknik AB
Org.nr: 556652-8831
Bolaget skall utföra metall och plåtarbete inom industrin, tillverka skyltar samt äga och förvalta fast egendom jämte annan därmed förenlig verksamhet.
Mannerfeldt Design & Fabrication Group AB
Org.nr: 556570-2155
Bolagets verksamhet skall bestå av tillverkning av inredningar, butiksmöbler, skyltar samt tillverkning av reklammaterial. Tillverka och utföra byggnationer av trailers för mobila utställningar. Åkeriverksamhet vad avser ...