Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skyltar i Horndal

AB Alfred Söderkvist
Org.nr: 556507-6840
Bolaget skall bedriva tillverkning av skyltar och stämplar, förvalta lös egendom såsom aktier och verkstadsmaskiner ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Soderkvist Invest AB
Org.nr: 556661-3419
Bolaget ska bedriva tillverkning av skyltar och stämplar, förvalta lös egendom såsom aktier och verkstadsmaskiner, samt därmed förenlig verksamhet.