Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skyltar i Höllviken

ILLUMINATOR Holding AB
Org.nr: 556353-0038
Bolaget skall bedriva konsult- och rådgivningsverksamhet, samt idka handel, främst gentemot lantbruksnära industri. Bolaget ska marknadsföra skyltar. Bolaget ska förvalta fast och lös egendom.
M-Gravyr HB
Org.nr: 969633-1884
Gravering av skyltar samt därmed förenlig verksamhet.