Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Skyltar i Hässleholm

decoriab AB
Org.nr: 556778-3930
Bolaget skall tillverka, försälja och montera skyltar och dekorer för visuell kommunikation och därmed förenlig verksamhet.
Frost Consulting AB
Org.nr: 556746-1016
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva brand- och byggsäkerhet, byggritningar, konstruktioner för byggen, tillverkning av skyltar, hemsidor och övriga datakonsultationer jämte därmed förenlig verksamhet.
Recognus AB
Org.nr: 556346-8379
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av skyltar samt äga och förvalta aktier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Text & Reklam i Hässleholm AB
Org.nr: 556328-1012
Bolaget skall bedriva reklamverksamhet, skyltar, trycksaker, originalarbeten och självhäftande produkter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.